ŻYCIE  SAKRAMENTALNE


 
 • Sakrament Chrztu
 • 3 niedziela miesiąca i w Wigilię Paschalną (Wlk. Sobota)
 • Katecheza chrzcielna
 • 3 sobota miesiąca, godz. 18.30
 • Niezbędne dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka z USC (odpis)
  • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane rodziców dziecka i rodziców chrzestnych
  • rodzice chrzestni spoza parafii przedkładają zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami
  • dorośli - udział w katechumenacie
   
 • Sakrament Pojednania
 • Codziennie
 • 6.30 - 7.30,   17.30 - 18.30
 • I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca
 • 6.30 - 7.30,   17 - 18.30
 • I czwartek - Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00
 •  
 • Sakramenty dla Chorych
 • Udzielane są na życzenie chorego lub rodziny
 • W Światowy Dzień Chorego (11.02) podczas Mszy Św.
 • Chorych parafii odwiedzamy z posługą spowiedzi i komunii św. w każdy I piątek miesiąca
 •  
 • Sakrament Małżeństwa
 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
 • Procedura i przepisy prawne
 • W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do Kancelarii parafialnej naczeczonego lub narzeczonej należy zgłosić się od 6 do 3 miesięcy przed ślubem z dokumentami wymienionymi w 1, 2 i 3 punkcie.Pozostałe dokumenty należy donieść przed ślubem.
 • Niezbędne dokumenty:
  • dokumenty tożsamości narzeczonych
  • aktualne metryki chrztu i bierzmowania
  • świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej
  • aktualne zaświadczenie z USC o braku przeszkód
   lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • jeśli narzeczony(a) mieszka na terenie innej parafii
   należy przedłożyć świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód
  • świadectwo uczestnictwa w naukach przedślubnych
  • świadectwo uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • Sakrament Bierzmowania
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
  lub ostatnie świadectwo z katechizacji
 • dorosli - świadectwo ukończenia katechizacji
 • udział w przygotowaniu do bierzmowania w parafii
 •  
 • I Komunia Święta
 • aktualna metryka chrztu (osoby ochrzczone poza parafią)
 • udział w przygotowaniu do komunii św. w parafii

 • Kancelaria parafialna
 • Pogrzeb
 • Wstecz
 • Do góry
 • Wydrukuj